07.04.2021

Наказ від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців» — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-11#Text

ПОСТАНОВА від 15 лютого 2002 р. № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/169-2002-%D0%BF#Text