НАКАЗ від 18.11.2020 № 2362 “Про внесення змін до Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства” – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0077-21#Text

НАКАЗ від 03.07.2003 № 172/702/332/108 “Про внесення змін до наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України та Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 N 57/188/84/105” – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0617-03#Text