Приватизація земельної ділянки неповнолітнім

Згідно Земельного кодексу України кожен громадянин України може отримати безкоштовно землю для різних потреб на підставі безоплатної передачі її із земель державної і комунальної власності (п. б ч. 1 ст. 81 Земельного Кодексу України).

Відповідно до ч.1 ст. 121 ЗКУ громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у таких розмірах:

 • для ведення фермерського господарства — в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району;
 • для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 гектара;
 • для ведення садівництва — не більше 0,12 гектара;
 • для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 гектара, в селищах — не більше 0,15 гектара, в містах — не більше 0,10 гектара;
 • для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара;
 • для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 гектара.

Варто пам’ятати що, передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах вищезазначених норм провадиться один раз, що передбачено ч. 4 ст. 116 Земельного кодексу України.

В разі, якщо Ви отримали безоплатно земельну ділянку будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у розмірі наприклад 0,11 гектара (законодавством закріплено максимально 0,15 гектара), то інші 0,04 гектари, Ви не зможете отримати у майбутньому.

Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянам визначений ст.  118 зазначеного Кодексу.

Законодавством не передбачено обмежень у виборі місця розташування такої земельної ділянки.

Відповідно до ст. 31 Цивільного кодексу України, малолітня особа – це фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років.

Згідно зі ст. 32 Цивільного кодексу України неповнолітньою особою, яка має неповну цивільну дієздатність, є фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Відповідно до ст. 25 Цивільного кодексу України, здатність мати цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи.

Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження.

Ст. 26 зазначеного Кодексу визначено, що усі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні права та обов’язки.

Відповідно до ст. 242 Цивільного кодексу України батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей.

Отже, малолітні, неповнолітні особи мають право на передачу їм у власність земельних ділянок та видачу правовстановлюючих документів на них.

Згідно зі ст. 32 ЦК України, неповнолітні діти віком від 14 до 18 років мають право самостійно вчиняти дії та правочини, передбачені ч. 1 ст.  32 Цивільного кодексу України, а інші правочини неповнолітня особа вчиняє також самостійно, але за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

Тобто батьки вже не мають права вчиняти правочини від імені своїх неповнолітніх дітей, представницькі повноваження батьків полягають у тому, давати чи не давати свою згоду на вчинення правочинів дітьми віком від 14 до 18 років, тому заява на приватизацію земельної ділянки під об’єктом нерухомого майна, який належить неповнолітній особі, має бути написана такою особою самостійно, але за умови отримання згоди батьків.

Цивільним кодексом України визначено, що особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, мають обмежену цивільну дієздатність, а тому відповідно до статті 32 Цивільного кодексу України неповнолітні особи вчиняють правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

Зверніть увагу!

Цивільним кодексом визначено, що на вчинення неповнолітньою особою правочину щодо нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальникам та органу опіки та піклування відповідно до закону.

Таким чином, неповнолітня особа має право на набуття у власність земельної ділянки та видачу  правовстановлюючих документів на неї, проте вчинення усіх необхідних дій остання може здійснювати  виключно за наявності нотаріально посвідченої згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника та отримання дозволу органу опіки та піклування.

До відома! Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття) (стаття 34 Цивільного кодексу України). Тобто, здійснювати розпорядження земельними ділянками самостійно зазначені особи мають право при досягненні 18 років. Крім того, зверніть увагу, що відповідно до статті 242 Цивільного кодексу України батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей, а тому від імені та в інтересах своїх дітей мають право вчиняти дії щодо набуття неповнолітніми майнових прав.

 — Етапами безоплатної приватизації: розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодження проекту землеустрою, реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, реєстрація права власності на земельну ділянку.

— Графічні матеріали на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки можна зробити й самостійно (роздруківка) – за допомогою Google maps та Публічної кадастрової карти, (не платний витяг), на ній окреслити межі та вказати площу земельної ділянки, яку він планує приватизувати в межах безоплатних норм.

Відповідно до ч. 6 ст. 118 ЗКУ, громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності  подають подає заяву до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.  У випадку бажання отримати безоплатно земельну ділянку неповнолітньою особою, батькам (усиновителям) необхідно:

Крок 1. Звернутися до місцевої ради  з заявою від імені дитини (неповнолітнього) з проханням приватизувати земельну ділянку на дитину (неповнолітню особу). Оскільки земельна ділянка розташована на території Краснокутської селищної  ради, Вам необхідно звертатися безпосередньо до Краснокутської селищної ради, з відповідною заявою.

У заяві необхідно зазначити:

— цільове призначення земельної ділянки;

— орієнтовні розміри (в межах норм безоплатної приватизації).

До заяви слід додати:

 — копію документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорта громадянина України) та ідентифікаційного номера.

 • графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки. Графічні матеріали можна видрукувати самостійно із сайту «Публічна кадастрова карта України» .

Строк розгляду заяви 1 місяць. Документ який Ви отримаєте це – рішення ОМС про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  або про відмову у наданні такого дозволу (мотивовано).

Крок 2.  Після того як Ви отримаєте дозвіл від  Краснокутської селищної ради , на розробку проекту відведення земельної ділянки необхідно отримати в органах опіки і піклування дозвіл на те, щоб батьками (усиновителями) на дитину (неповнолітню особу) була оформлена земельна ділянка.

Крок 3. Необхідно звернутися до землевпорядної організації для виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки. Перелік таких організацій є на сайті Держгеокадастру в рубриці «Напрямки діяльності» розділ «Сертифікація». Разом з пакетом документів для укладання угоди із землевпорядною організацією потрібно подати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Строк виконання не може перевищувати 6 місяців. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки також включає перелік документів, визначених Законом України «Про землеустрій» (стаття 50).

Крок 4(тільки для будівництва житлового будинку). Погодити проект відведення земельної ділянки з відповідними установами.

Строк розгляду: протягом 10 робочих днів з дня одержання проекту або його копії відповідні органи зобов’язані безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про його погодження або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

Крок 5. Зареєструвати земельну ділянку в Держгеокадастрі. Для реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі необхідно звернутися до територіального органу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру за місцем розташування земельної ділянки із:

1. заявою про внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

2. оригіналом документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (погоджений проект землеустрою, за потреби, позитивний висновок експертизи);

3.документацією із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Крім того, на підтвердження державної реєстрації заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, в якому зазначаються відомості внесені до Поземельної книги, зокрема, кадастровий номер. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки. Строк виконання 14 днів.

Крок 6. Затвердити проект землеустрою подавши відповідне клопотання у ГУ Держгеокадастру. До переліку документів , які необхідно надати для затвердження проекту землеустрою, зокрема входять :

 • погоджений проект землеустрою
 • позитивний висновок державної землевпорядної документації

Строк виконання 14 календарних днів. 

Як наслідок Ви отримаєте Рішення про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки у власність.

Крок 7.Зареєструвати право власності на земельну ділянку, подавши документи у ЦНАП  або до нотаріуса.  Для цього необхідно заповнити заяву встановленої форми, маючи із собою:

 • документ що посвідчує особу
 • засвідчену копію рішення про безоплатну передачу земельної ділянки
 • витяг із ДЗК про земельну ділянку
 • документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно в розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Строк розгляду до 5 робочих днів.

Однак, є випадки коли разом із правом власності на земельну ділянку повинні виникати ще й інші права, які у дитини виникнути не можуть, зокрема – членом фермерського господарства особа може стати не раніше 14 років , а отже, до досягнення дитиною 14 років та включення її до членів фермерського господарства безоплатно передати їй земельну ділянку такого цільового призначення неможна.

Безоплатна приватизація на дитину земельної ділянки може відбутися без будь-яких перешкод лише за наявності на земельній ділянці майна, що вже є власністю цієї дитини (подарований чи успадкований будинок тощо).

У разі якщо Ви маєте додаткові питання по цій статті чи ваші права порушують, або Ви потребуєте допомоги в судах, і не маєте коштів на адвоката — звертайтеся в Богодухівський місцевий центр з У разі якщо Ви маєте додаткові питання по цій статті чи ваші права порушують, або Ви потребуєте допомоги в судах,  і не маєте грошей на адвоката  — звертайтеся до відділу «Краснокутське бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з понеділка по п’ятницю з 08-00 до 17-00,  за адресою: смт. Краснокутськ, вул. Миру, 138. тел. (05756) 3-26-50.