Захист трудових прав. Строки звернення до суду

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом відповідно до статті 55 Конституції України. Громадяни нерідко  звертаються до суду  для вирішення трудових спорів, зокрема, для  поновлення на роботі, стягнення заробітної плати, оскарження дисциплінарних  стягнень, тощо.  При цьому важливо  подати позов  у встановлений строк. 

Які  ж строки звернення до суду для захисту трудових прав? 

Ст.233 Кодексу законів про працю України  передбачено, що Працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення — в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.

А якщо строк звернення до суду пропущено?

Стаття 234 Кодексу законів про працю України передбачає, що у разі пропуску з поважних причин установлених строків   суд може поновити ці строки.

При цьому   в пункті 4 постанови Пленуму  Верховного Суду України № 9 від 06.11.92 «Про практику розгляду судами трудових спорів» зазначено, що «встановлені  статтями  228,  223   КЗпП  строки  звернення до суду застосовуються незалежно  від  заяви  сторін.  У  кожному  випадку  суд зобов’язаний перевірити і обговорити причини  пропуску цих строків,  а також навести у рішенні мотиви,  чому він поновлює   або   вважає   неможливим   поновити  порушений  строк.»

Порушують ваші права? Ви потребуєте допомоги в судах,  і не маєте грошей на адвоката  — звертайтеся до відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з понеділка по п’ятницю з 08-00 до 17-00,  за адресою: смт. Краснокутськ, вул. Миру, 138. тел. (05756) 3-26-50.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів).