Громадський бюджет у питаннях та відповідях

Якщо ви небайдужі до життя свого населеного пункту, бачите його проблеми та розумієте як їх вирішити, якщо ви маєте активну життєву позицію та готові реалізовувати особисті проєкти, що сприяють соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку нашої громади, підвищать її привабливість та комфортність проживання, громадський бюджет — це саме те, що вам потрібно.

Із історії. Громадський бюджет, або як ще його називають бюджет участі,  вперше впровадили у бразильському місті Порту-Алегрі. З 1989 року близько 50 тисяч  містян щороку бере участь у вирішенні того, як розподілити частку річного міського бюджету. З того часу ідея участі громадян у розподілі бюджетних коштів поширилася по всьому світу і практикується на всіх континентах Землі.

В Україні громадський бюджет  запрацював в рамках українсько-польського партнерства наприкінці 2015 року. Першопрохідцями стали міста  Черкаси, Полтава та Чернігів. Згодом долучились Київ, міста – обласні центри, райони і об’єднані територіальні громади.

Не залишаємося осторонь і ми. 23 березня 2021 року відбулося чергове засідання VI сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання, під час якого було прийняте рішення «Про затвердження Положення про Громадський бюджет Краснокутської селищної ради», що надає вам  шанс  удосконалити діалог з владою,  залучитися до участі в бюджетному процесі, а головне – вирішувати разом соціально-значущі питання громади перетворити своє село або селище на село (селище) мрії.

Щоб дізнатися як це працює, пропонуємо вам ознайомитися з відповідями на запитання, які найчастіше  постають перед громадянами, які вирішили залучитися до участі  в громадському бюджеті.  То ж знайомтеся, підтримуйте, долучайтеся, ініціюйте, впливайте та  зробіть свою громаду кращою!

1. Що таке Громадський бюджет або бюджет участі?

Громадський бюджет – це частина бюджету Краснокутської селищної ради, з якого здійснюється фінансування заходів, виконання робіт та надання послуг, визначених безпосередньо членами територіальної громади та оформлених відповідно проєктних пропозицій, які стали переможцями конкурсу.

2. Хто може бути автором проєкту?

Автор — особа віком від 14 років, яка в порядку, визначеному Положенням про громадський бюджет (бюджет участі) Краснокутської селищної ради (далі-Положення), підготувала та подала проєкт для фінансування з громадського бюджету, є громадянином України та місце проживання якої зареєстроване на території Краснокутської селищної ради.

3. Що таке проєкт? Які вони бувають?

Проєкт – оформлена згідно з вимогами Положення пропозиція, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету Краснокутської селищної ради. Всі проєкти кваліфікуються за двома категоріями: малі та великі.

Малий проєкт – це проєкт, загальна кошторисна вартість якого становить до 30000,00 гривень.

Великий проєкт – це проєкт, загальна вартість реалізації якого становить від 30000,00 до 100 000,0 гривень.

4. Які є обмеження для проєктів?

Проєкти, реалізація яких може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету, повинні передбачати розвиток інфраструктури з використанням сучасних підходів і технологій та мають сприяти покращенню рівня розвитку територіальної громади та бути загальнодоступними для всіх членів територіальної громади.

Один проєкт може стосуватися не більше одного об’єкта, що знаходиться у комунальній власності Краснокутської селищної ради.

До участі у конкурсі приймаються проєкти:

  • які відповідають нормам чинного законодавства;
  • реалізація яких відноситься до компетенції Краснокутської селищної ради та її виконавчих органів і можлива протягом одного бюджетного року;
  • які є унікальними та не дублюють заходи програм, затверджених селищною радою;
  • реалізація яких здійснюється першочергово на землях та в будівлях, що належать до комунальної власності Краснокутської селищної ради;
  • термін реалізації не перевищує одного бюджетного року;
  • бюджет включає всі витрати, ураховуючи розробку проєктної документації, закупівлю товарів, робіт та послуг тощо;
  • які є ґрунтовно опрацьованими та не носять фрагментарного характеру;
  • витрати на утримання та обслуговування яких не перевищують вартості їх реалізації.

5. Яким чином можна подати проєкт?

Проєкт може бути подано особисто автором проєкту:

  • у паперовому вигляді до відділу економічного розвитку та інвестицій , підприємництва , податків та зборів селищної  ради, але виключно у робочий час згідно з регламентом роботи Краснокутської селищної ради;
  • в електронному вигляді шляхом заповнення відповідної форми на електронній платформі «Громадський бюджет».

Відділ економічного розвитку та інвестицій, підприємництва, податків та зборів Краснокутської селищної ради забезпечує внесення до електронної системи поданих проєктів протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

Кожен член територіальної громади  може подати не більше ніж три проєкти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету протягом одного календарного року.

6. Чи можливе зняття або зміна проєктів?

Автор проєкту може зняти поданий проєкт з розгляду не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку голосування. Зняття проєкту здійснюється шляхом надсилання автором відповідного письмового чи електронного листа модератору електронної системи, який в свою чергу видаляє такий проєкт.

Об’єднання проєктів можливе лише за взаємною згодою авторів. В такому випадку один з проєктів видаляється з електронної платформи модератором електронної системи, а інший залишається за попередньої згоди авторів.

7. Який порядок розгляду проєктів?

Прийом проєктів забезпечує відділ економічного розвитку та інвестицій, підприємництва, податків та зборів Краснокутської селищної ради, який здійснює перевірку правильності заповнення проєкту згідно із вимогами.

У разі якщо проєкт є неповним або заповненим з помилками, спеціаліст відділу телефоном або електронною поштою повідомляє про це автора проєкту з проханням надати необхідну інформацію або внести відповідні корективи. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної інформації, наданий проєкт відхиляється.

8. Як здійснюється контроль за відбором проєктів?

Проєкт, що пройшов перевірку, підлягає експертизі профільними спеціалістами відповідних структурних підрозділів за відповідними напрямками проєктних пропозицій на предмет його відповідності законодавству, вимогам, встановленим для участі у громадському бюджеті селищної ради, щодо віднесення до компетенції селищної ради, а також доцільності та раціональності бюджету проєкту для його практичної реалізації.

Профільний виконавчий орган Краснокутської селищної ради направляє висновок до робочої групи – спеціального колегіального органу, створеного при селищній раді, протягом п’яти робочих днів з дня отримання проєкту на погодження.

Робоча група може виступати ініціатором зустрічей з авторами проєктів, у разі якщо більше ніж один проєкт стосується одного об’єкта. У разі якщо протягом семи робочих днів з дня відправлення зазначеної інформації авторам проєктів останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільний проєкт або знімуть один з проєктів з розгляду, проєкти розглядатимуться в початковому варіанті.

На період перевірки та експертизи проєкт знаходиться в обмеженому доступі та не підлягає громадському обговоренню.

9. Де можна знайти проєкти, які пройшли відбір і допущені до голосування?

Після проходження експертизи проєкт опубліковується адміністратором на електронній платформі «Громадський бюджет».

10. Яким чином відбувається голосування?

Голосування проводиться протягом 14 календарних днів після офіційного оголошення про початок голосування.

Відбір для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету проєктів, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють члени територіальної громади Краснокутської селищної ради на інформаційному порталі шляхом авторизації через систему BankID та за допомогою тимчасових пунктів голосування.

Перелік тимчасових пунктів голосування визначається робочою групою та оприлюднюється не пізніше як за 7 календарних днів до дня початку голосування.

Одна особа може віддати два голоси, але не більше як по одному голосу за один «малий» та один «великий» проєкт.

Голоси, що були подані за проєкти , заносяться до єдиної бази адміністратором електронної платформи «Громадський бюджет» одразу після закінчення голосування.

11. Хто може проголосувати?

Всі члени територіальної громади, які досягли 14-річного віку та зареєстровані НА ТЕРИТОРІЇ Краснокутської селищної ради

12.  Де можна знайти проєкти, які перемогли у конкурсі та будуть фінансу ватися з громадського бюджету?

Рейтинг та перелік проєктів оприлюднюються не пізніше 5 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів на офіційному веб-сайті Краснокутської селищної ради.