Приклади заповнення поля «Призначення платежу» розрахункових документів на сплату податків зборів та єдиного внеску
(КРІМ СПЛАТИ НА ЄДИНИЙ РАХУНОК)

Приклад заповнення поля «Призначення платежу» у разі сплати грошового зобов’язання з податків і зборів

*;101;30120659;ПДВ за серпень;;;
*;101;2475241527 ;Бондаренко Петро Іванович;;;
1234567

1 – * – службовий код
2 – 101 – код виду сплати
3 – 30120659 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату  або
      2475241527 – реєстраційний номер облікової картки платника податків  (ідентифікаційний номер платника), який здійснює сплату 
4 – роз’яснювальна інформація про призначення платежу (для юридичних осіб)
       або
      прізвище, ім’я, по батькові платника податків (для фізичних осіб- підприємців)
5 – не заповнюється
6 – не заповнюється
7 – не заповнюється
!При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками

*;101;30120659;єдиний внесок за червень;;;
*;101;2475241527;Бондаренко Петро Іванович;;;
1234567

Приклад заповнення поля «Призначення платежу» у разі сплати єдиного внеску


1 – * – службовий код
2 – 101 – код виду сплати
3 – 30120659 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату (для юридичних осіб)
      або
      2475241527 – реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника), який здійснює сплату (для фізичних осіб)
4 – роз’яснювальна інформація про призначення платежу (для юридичних осіб)
    або
     прізвище, ім’я, по батькові платника податків (для фізичних осіб- підприємців)
5 – не заповнюється
6 – не заповнюється
7 – не заповнюється


!При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками
Перелік кодів видів сплати


Використовуються під час заповнення документів на переказ платниками податків (КРІМ СПЛАТИ НА ЄДИНИЙ РАХУНОК).
101- Сплата суми податків і зборів / єдиного внеску
130 – Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з юридичних осіб
131- Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів аудиту
133 – Сплата грошових зобов’язань / сум єдиного внеску, пені, визначених за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб
134 – Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів аудиту (інші надходження)
140 – Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу / недоїмки з єдиного внеску
145 – Надходження розстрочених (відстрочених) сум