До уваги роботодавців!

Укладення колективного договору передбачено ст. 2 Закону України «Про колективні договори і угоди», частиною 7 ст. 65 Господарського кодексу України, ст.ст. 11,12,13 Кодексу законів про працю України, ст. 4,6,8 Закону України «Про соціальний діалог», ст.ст. 10,19,20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 19 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», Конвенції МОП № 98 «Щодо застосування принципів права на організацію і укладання колективних договорів».

Колективні угоди і колективні договори як акти соціального діалогу набувають особливого значення в умовах воєнного стану, оскільки є одним із видів колективного захисту трудових, соціальних і економічних прав та інтересів працівників як форми захисту, фіксують досягнуті спільні домовленості, узгоджені рішення між сторонами соціального діалогу.

Воєнний стан вніс свої корективи у чинне законодавство у сфері колективно-договірного регулювання.

Відповідно до Закону України від 12 травня 2022 року № 2253-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників» внесено зміни до деяких законодавчих актів України, зокрема до Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», «Про зайнятість населення» щодо посилення захисту прав працівників.

Колективні договори, а також зміни і доповнення до них в обов’язковому порядку повинні пройти повідомну реєстрацію, передбачену статтею 15 Кодексу законів про працю України, а також статтею 9 Закону України «Про колективні договори і угоди». Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 768, від 11.09.2019 № 838) затверджено Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів (далі – Порядок № 115).

У зв’язку з вище викладеним, Краснокутська селищна рада рекомендує роботодавцям привести у відповідність до змін у законодавстві діючі колективні договори та угоди. Разом з тим, для використання в роботі надаємо Методичні рекомендації щодо проведення колдоговірної роботи органами державної влади, місцевого самоврядування, організаціями профспілок та роботодавців у 2023 році (під час укладання нових або перегляді діючих колективних договорів).

Краснокутська селищна рада нагадує, що повідомна реєстрація колективних договорів, змін та доповнень до них проводиться відділом соціального захисту населення апарату селищної ради за адресою: смт Краснокутськ, вул.Охтирська,1, кабінет 26.

Сторонам договору для проведення повідомної реєстрації необхідно подати один екземпляр документа разом із супровідним листом.

Тексти колективних договорів, змін та доповнень до них разом із листом реєструючого органу публікуються на офіційному сайті Краснокутської селищної ради.