Як отримати компенсацію за працевлаштування переселенців

Багато громадян України через воєнні дії були вимушені покинути свої домівки та переїхати до безпечніших регіонів України. А також постало питання де шукати роботу на новому місці. Розповімо як роботодавець може працевлаштувати таких людей  із вигодою для себе.

Порядок № 331, що уряд затвердив своєю постановою, визначає порядок компенсації роботодавцям витрат за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій. Він чинний із 22.03.2022. Цей Порядок визначає умови, механізм виплати та порядок використання коштів для надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (далі — компенсація витрат) за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Для цілей цього Порядку під терміном “внутрішньо переміщена особа” розуміється  особа, яка після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану перемістилася з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках Програми “єПідтримкаˮ, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204, та отримала довідку внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 38, ст. 1145,  № 70, ст. 2312).

На разі до переліку входять такі області України:

 • Волинська;
 • Дніпропетровська;
 • Донецька;
 • Житомирська;
 • Запорізька;
 • Київська;
 • Луганська;
 • Миколаївська;
 • Одеська;
 • Сумська
 • Харківська
 • Харсонська
 • Чернігівська.

Умови для отримання компенсації.

Компенсація витрат надається роботодавцю за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, за таких умов:

 • роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;

Нагадаємо, що розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2022 року становить – 6500,00 грн. Подання в установленому законодавством порядку податкової звітності за IV квартал 2021 р. або річної звітності за 2021 рік.

Особа з числа внутрішньо переміщених осіб (далі — особа) може бути працевлаштована один раз на умовах, визначених Порядком.

Компенсація витрат надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується ЄСВ, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення. Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.

Як отримати компенсацію.

Для того щоб отримати компенсацію роботодавець не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування особи подає до міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості заяву про компенсацію витрат:

 • в електронній формі — через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі — Портал Дія);
 • в паперовій формі — особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

Треба звернути увагу на те, що заява подається роботодавцем до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця.

До заяви, поданої в паперовій формі додається:

 • копія наказу про працевлаштування особи;
 • документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених Порядком;
 • відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Також заявку можна подати через Портал Дія, в такому випадку роботодавець забов’язаний:

 • створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
 • заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами Порталу Дія і містить такі відомості:
 • дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;
 • дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку;
 • розрахунковий рахунок роботодавця.

У разі якщо трудові відносини припиняються це може бути як розірвання  строкового або безстрокового трудового договору чи контракту , зокрема за сумісництвом, до завершення строку виплат компенсації витрат, роботодавець протягом п’яти робочих днів з дня такого припинення зобов’язаний повернути суму невикористаної компенсації витрат на рахунок регіонального центру зайнятості. Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат (6500,00 грн) та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць. Для отримання компенсації витрат за другий місяць роботодавець підтверджує продовження зайнятості осіб, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації витрат, засобами Порталу Дія або шляхом подання повідомлення центру зайнятості безпосередньо або на адресу електронної пошти.

У разі якщо Ви маєте додаткові питання по цій статті чи ваші права порушують, або Ви потребуєте допомоги в судах,  і не маєте грошей на адвоката  – звертайтеся до сектору «Краснокутське бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з понеділка по п’ятницю з 08-00 до 17-00,  за адресою: смт. Краснокутськ, вул. Миру, 138. тел. (05756) 3-26-50.