Як отримати статус безробітного під час війни

Наразі, постановою від 19 березня 2022 р. № 334 Кабінет Міністрів України узгодив деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану. Особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи. До таких осіб належать:

  • особи, молодші 16-річного віку, які працювали і були звільнені у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.
  • особи працездатного віку до призначення пенсії, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готові та здатні приступити до роботи;
  • особи працездатного віку до призначення пенсії, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готові та здатні приступити до роботи;

Подати заяву про отримання статусу безробітного можна особисто, звернувшись до центу зайнятості.

За загальним правилом, перелік документів, які додаються до заяви при особистому зверненні, аналогічний переліку документів, які після закінчення воєнного стану мають подати до центру зайнятості особи, які звертались для отримання статусу безробітного через Портал Дія. Однак, на період дії воєнного стану отримати статус безробітного можна без повного переліку документів (трудової книжки, документу про освіту тощо). ВПО та особи, які перебувають на території, де ведуться бойові дії, які не мають документів, що підтверджують періоди трудової діяльності, страхового стажу, заробітну плату, можуть отримати статус безробітного та соціальні виплати без зазначених документів. Визначення розміру допомоги буде здійснюватися на підставі відомостей, які містяться в реєстрах.

Права і обов’язки особи в статусі безробітнього.

Права та обов’язки зареєстрованих безробітних визначені статтею 44 Закону України «Про зайнятість населення».

Зареєстровані безробітні мають право на:

– безоплатне одержання послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні; консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою обрання або зміни виду діяльності (професії);

– матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги відповідно до законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та “Про зайнятість населення”;

– збереження права на виплату допомоги по безробіттю на період участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру (тривалістю до 180 днів, зокрема у разі заміщення тимчасово відсутнього працівника) у розмірах, встановлених до укладення ними строкового трудового договору на участь у таких роботах;

– оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, що призвели до порушення прав щодо зайнятості особи.

Важливою новиною нового Закону про безробіття в умовах війни є надання ВПО та особам, які перебувають на території, де ведуться бойові дії, права припинити трудові відносини дистанційно. Для цього потрібно подати до центру зайнятості заяву на ім’я роботодавця про припинення трудових відносин. Центр зайнятості повідомляє про це роботодавця будь-яким засобом комунікації.

В той же час, пункт 18 Порядку реєстрації безробітних передбачає, що ВПО, які не мають документів, що підтверджують факт звільнення, подають до центру зайнятості нотаріально посвідчену заяву про припинення трудових відносин та за можливості квитанцію, яка підтверджує надсилання заяви роботодавцю.

Оскільки Закон про безробіття в умовах війни передбачає, що для отримання статусу безробітного ВПО, які не припинили трудові відносини, можуть це зробити подавши відповідно заяву до центру зайнятості, вважаємо що пункт 18 Порядку реєстрації безробітних потребує приведення у відповідність до положень Закону про безробіття в умовах війни. а новим Законом про безробіття, в умовах війни, виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого візиту до центру зайнятості, за умови підтвердження безробітнім наміру перебувати у статусі безробітного не рідше, ніж 1 раз на 30 днів будь-якими засобами комунікації.

Законом про безробіття в умовах війни максимальний розмір виплат становить 1,5 мінімальні заробітні плати станом на 1 січня календарного року (сьогодні це 9750 гривень).

Статус безробітного надається з першого дня реєстрації особи у центрі зайнятості, а допомога по безробіттю призначається з першого дня отримання статусу безробітного.

За новим Законом про безробіття, в умовах війни, виплата допомоги громадянам, які виїхали за кордон, припиняється у разі перебування за кордоном понад 30 днів.

Рішення про надання статусу безробітнього.

Після реєстрації безробітного кар’єрний радник протягом 10 календарних днів вживає заходів із здійснення щодо нього поглибленого профілювання. На основі отриманих результатів поглибленого профілювання кар’єрний радник разом із зареєстрованим безробітним розробляє індивідуальний план працевлаштування. Зареєстрований безробітний протягом 3 робочих днів підписує запропонований індивідуальний план працевлаштування.

Індивідуальний план працевлаштування складається у двох примірниках, підписується безпосередньо зареєстрованим безробітним та кар’єрним радником. Один примірник підписаного обома сторонами індивідуального плану працевлаштування видається зареєстрованому безробітному. Індивідуальний план працевлаштування підлягає коригуванню у разі зміни обставин, які впливають на можливості інтеграції зареєстрованого безробітного до ринку праці.

Якщо прийнято рішення про відмову у наданні статусу безробітного.

Таке рішення могло бути прийнято за підстав:

  • невідвідування роботодавця та неподання в установлений строк без поважних причин особою письмової відповіді роботодавця про результати співбесіди відповідно до виданого центром зайнятості направлення на працевлаштування;
  • неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, що припинена на підставі абзаців 18 – 20 підпункту 1 пункту 30 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу;
  • відсутність на дату прийняття рішення про надання статусу безробітного необхідних для прийняття такого рішення документів;
  • встановлення факту зайнятості особи, у тому числі отримання повідомлення від роботодавця про працевлаштування особи;
  • подання заяви про надання статусу безробітного особою, яка не зазначена у частині першій статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» (прим. особа не може вважатися безробітним, як це зазначено у першому питанні);
  • наявність в особи статусу безробітного;
  • письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи.

В такому разі особа може повторно подати заяву не раніше ніж через 7 календарних днів з дня прийняття рішення.

У разі якщо Ви маєте додаткові питання по цій статті чи ваші права порушують, або Ви потребуєте допомоги в судах,  і не маєте грошей на адвоката  – звертайтеся до сектору «Краснокутське бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з понеділка по п’ятницю з 08-00 до 17-00,  за адресою: смт. Краснокутськ, вул. Миру, 138. тел. (05756) 3-26-50.