ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!

Сьогодні клієнт служби зайнятості № 1 – роботодавець. Служба зайнятості надає роботодавцям широкий спектр послуг щодо підбору персоналу абсолютно безкоштовно.

Відповідно до пункту 4 частини 3 статті 50 Закону України “Про зайнятість населення” роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати територіальним органам державної служби зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії).

Інформація про такий попит подається до місцевих центрів зайнятості відповідно до вимог Порядку подання форми звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”, де зазначають вакансії (назви професій (посад), кількість вакансій, розмір заробітної плати, місце проведення робіт, завдання, обов’язки, описи робіт, які має виконувати працівник на робочому місці, режим, характер роботи, умови праці, освітній та освітньо-кваліфікаційний рівні,  необхідний стаж роботи (у роках) для претендента на професію (посаду), вимоги роботодавця щодо додаткових умінь, знань та навичок працівника. При цьому роботодавці не мають права застосовувати працю громадян без належного оформлення трудових відносин, вчиняти дії, спрямовані на приховування трудових відносин.

При доборі працівників роботодавці мають право проводити співбесіди з кандидатами на працевлаштування з метою визначення відповідності їх професійних знань, вмінь та навичок встановленим вимогам;

Пунктом 5 розділу I Порядку подання форми звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 № 316 (в редакції наказу від 05.12.2016 № 1476), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1726/29856, визначено, що форма звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” подається не пізніше ніж через три робочих дні з дати відкриття вакансії. Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

Додаткову інформацію можна отримати у фахівців Краснокутської районної філії Харківського обласного центру зайнятості  або за телефоном (05756) 3-13-35